Recepce - Harmony Hotel Špindlerův Mlýn 4

Všeobecné smluvní podmínky

Harmony Hotel 4****Superior

Společnost Harmony Špindlerův mlýn a.s., se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 21539065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28856 (dále jen jako „hotel“).

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi hotelem a jinou osobou. Tyto podmínky tedy platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

 • rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem
 • rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že hotel písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem
 • rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši uvedeného ubytování a služeb; rovněž mohou být stanoveny individuální podmínky
 • v případě, že hotel nebo host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku, hotel nemusí ubytování a služby poskytnout
 • údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak
 • v ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 12 %; městský poplatek ve výši 1,20 EUR/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování, tento poplatek host uhradí na recepci hotelu
 • zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem; přesný způsob zrušení rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit
 • při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace
 • změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace
 • ubytování je možné uhradit v hotovosti, kdy hotel akceptuje měnu CZK a EUR; v případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK nebo v měně platební karty klienta
 • podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku; zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 • hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové částky za ubytování
 • hotel si vyhrazuje právo předběžného vyúčtování celkové částky za ubytování z předložené platební/kreditní karty hosta, stanovují – li to podmínky dané rezervace
 • v případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

 • host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění; výše úhrady bude určena hotelem
 • host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava
 • host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající částku z udané platební karty hosta po jeho odjezdu
 • host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu
 • doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu; dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za případný poplatek
 • doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu; pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek
 • celý hotel je nekuřácký; porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor hotelu; zákaz kouření a s ním spojené penále se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření je možné pouze před hotelem v místě/ech tomu vyhrazeném
 • v rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii
 • psi mohou být ubytováni na základě potvrzení hotelu za poplatek 26 EUR/den

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

 • hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu
 • v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • tyto podmínky jsou platné od 1. 7. 2024 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami
 • hotel shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám